• کلینیک دندانپزشکی مهرگان

اتاق عمل و بیهوشی دندانپزشکی

اتاق عمل و بیهوشی دندانپزشکی

اتاق عمل و بیهوشی دندانپزشکی

کلینیک دندانپزشکی مهرگان با کسب مجوزهای لازم از دانشگاه علوم پزشکی البرزبخش تخصصی اتاق عمل و بیهوشی در دندانپزشکی را در سال 1396تاسیس نموده
تا بیماران نیازمند این درمان بتوانند در شهر کرج از این امکانات با بالاترین استاندارد ها و مناسب ترین هزینه استفاده نمایند.
همچنین همکاران دندانپزشک نیز میتوانند با هماهنگی با واحد پذیرش اتاق عمل از امکانات کلینیک برای بیماران خود بهره مند شوند.
تلفن هماهنگی واحد اتاق عمل و بیهوشی: 32735806-026

بازگشت