• کلینیک دندانپزشکی مهرگان

ترس از دندانپزشکی

ترس از دندانپزشکی

ترس از دندانپزشکی

چرا ترس از دندانپزشكی بوجود می آید ؟

ترس غیر معقول از دندانپزشكی معمولاً ناشی از تجربه نامناسب قبلی است و اگر شما یكی از افرادی هستید كه دچار این اضطراب و ترس غیر طبیعی هستید باید بدانید كه میلیون ها نفر از مردم جامعه مانند شما این ترس را در خود دارند. علت این ترس غیر معقول

 یا Dental phobia می تواند یكی از علل زیر باشد.

  • تجربه منفی و نامناسب قبلی در اثر تجربه درد شدید بخصوص در كودكی
  • ترس از دستگاههای دندانپزشكی باقی مانده از كودكی و یا اولین برخورد دندانپزشكی نامناسب
  • بی توجهی طولانی مدت نسبت به دهان و دندان . اگر تخریب ناشی از این به توجهی زیاد باشد بیمار از ترس اینكه توسط

دندانپزشك شماتت شود دوست ندارد به درمان اقدام نماید.

  • برخورد قبلی با دندانپزشك بداخلاق
  • ترساندن كودك از پزشك و تزریق

برای این افراد چه درمانی وجود دارد؟

اگر شما یكی از افرادی هستید كه چنین ترسی را در خود احساس می نماید نباید خود را بخاطر این احساس سرزنش نمایید. این ترس ربطی به سن شما ندارد و وجود این احساس ترس از شخصیت شما نمی كاهد. راه های زیادی وجود دارد كه دندانپزشك مسئول می تواند با استفاده از آنها به شما كمك كند كه عبارتند از :

  • ارتباط كلامی در مورد احساس ترس با دندانپزشك قابل اطمینان . اگر دندانپزشك شما وقت كافی برای درك این احساس شما نمی گذارد بهتر است به دنبال دندانپزشك بهتری بگردید. ب) توضیح كامل روشهای درمانی از طرف دندانپزشك
  • توضیح كامل روشهای درمانی از طرف دندانپزشك
  • ارتباط كامل كلامی و توضیح كامل احساس ترس برای دندانپزشك
  • تكنیك های اضطراب زدایی
  • دندانپزشكی در خواب یا Sedation Dentistry

 

دندانپزشكی در خواب چیست ؟

اكثر درمانهای دندانپزشكی را می توان در شرایطی انجام داد كه بیمار تحت تاثیر داروی بیهوشی سبك در وضعیت خواب به سر می برد. نوع داروهای انتخاب شده جهت این بیهوشی به نوعی است كه بیمار بعد از بهوش آمدن خاطره ای از زمان بیهوشی خود ندارد. این عمل باعث از بین رفتن اضطراب، درد و آگاهی نسبت به درمان می شود. این داروها توسط پزشك متخصص بیهوشی و در حضور وی وارد بدن شده و پزشك متخصص علائم حیاتی بیمار را در حین دركان كنتری می نماید.

آیا این داروها مطمئن می باشند؟

وقتی میزان صحیح از دارو توسط پزشك متخصص بیهوشی وارد بدن شود این درمان كانلاً قابل اطمینان می باشد.

بازگشت