• کلینیک دندانپزشکی مهرگان

مواد پر کردنی همرنگ دندان

مواد پر کردنی همرنگ دندان

مواد پر کردنی همرنگ دندان


این مواد بعنوان جایگزین برای دندانی هستند که پوسیده شده و یا از بین رفته است و یا در اثر حادثه ای آسیب دیده و یا شکسته شده است . حتماً تا به حال  چیزهایی در مورد کامپوزیت ، گلاس آینومر و کامپومر از دندانپزشک خود شنیده اید این موارد همگی جز ماده های پرکردنی همرنگ دندان بشمار می روند.
دندانپزشک چه کارهایی انجام میدهد؟
- معمولاً دندانپزشک در این خصوص از داروی بی حسی استفاده کرده و اطراف دندان مورد نظر را توسط یک تزریق  (داروی بی حسی ) بی حس می کند البته در موارد جزئی مثل پرکردگی ها کوچک دندان احتیاجی به داروی بی حسی نیست . 
- دندانپزشک قسمت هایی از دندان را که قبلاً پرشده و یا ذره ای پوسیدگی دارند توسط یک دریل کوچک پرسرعت خارج کرده و درون آن را خالی می کند و قسمت های سست و ضعیف دندان را که ممکن است در آینده دچار شکستگی شوند خارج کرده و از بین می برد.
- دندانپزشک سپس دندان را توسط آب پرفشار درون توربین ها  شسته و سپس خشک می کند و سپس داخل دندان را هوا میدهد.
- سپس دندانپزشک سطح دندان را خراشیده و توسط یک اسید ملایم و مخصوص آن را ترمیم می کند. این عمل به استحکام پرکردگی دندان کمک موثری خواهد کرد.
- سپس سطح دندان را که ترمیم شده با چسب مخصوص که خاصیت چسبندگی قوی دارد روکش کرده و مواد پرکردنی را در محل مورد نظر قرار میدهد و آنرا کاملاً درون حفره دندان فشار داده و پر می کند که درست متناسب با شکل و فرم دندان در جای خود قرار می گیرد. پس از اینکه مواد پر کردنی را درون دندان قرار داد و ماده سفت شد دندانپزشک توسط دستگاه لایت کیور به آن اشعه می دهد . در هنگامی که دندانپزشک با اشعه کار می کند شما می توانید ببینید که پزشک و دستیاران او از عینک مخصوص استفاده می کنند و در آخر تمیز کردن و پالیش کردن دندان امری ضروری است.

بازگشت