مسواک

مسواک

تعداد دفعات مسواک کردن در شبانه روز
بهتر است بعد از هر وعده غذایی ، دندانها را مسواک کرد. البته چون این کار برای همه عملی نیست ، توصیه می شود حد اقل دو بار ، شب قبل از خواب و صبح قبل یا بعد صبحانه دندانها را مسواک کنید.
نکته مهمی که وجود دارد این است که در مسوا ک کردن باید پلاک میکروبی را از روی دندانها برداشت ،در حالی که بسیاری از مردم فقط به حذف خرده های غذایی از روی دندانها فکر می کنند.ضمنا وقتی سطوح دندانی پاک وبراق می شوند امکان چسبیدن میکروب ها به آنها کمتر خواهد شد 
توجه داشته باشید که هیچ وقت مسواک خیس را در محیط سربسته نگذارید چون مرطوب ماندن مسواک باعث رشد میکروب ها روی آن می شود
روش مسواک زدن
1-  مسواک را با آب سرد خیس کنید سپس با تکان دادن ، آب اضافی آن را بگیرید و به اندازه یک نخود خمیر دندان روی آن قرار دهید
استفاده از خمیر دندان زیاد باعث ایجاد کف زیاد در دهان شده و در نتیجه فرد قبل از اینکه دندانها را کاملا مسواک کند ، مجبور به شستن دهان می شود. برای اینکه خمیر دندان در تماس با همه دندانها قرار گیرد، خمیر دنان را به داخل موهای مسواک فشار دهید.
2- الیاف مسواک را به طور مایل (با زاویه 45 درجه )روی سطوح خارجی و داخلی دندانها قرار دهید . به طوری که نصف الیاف مسواک روی لثه قرار گیرد . در هر بار سعی کنید مسواک روی دو دندان را به طور کامل بپوشاند.
3-  مسواک را از روی لثه 10 تا15 بار به سمت سطح جونده بکشید.
4-  برای سطح داخلی دندانهای جلو مسواک را به صورت عمودی بر روی دندانها قرار دهید وبا حرکات بالا وپایین این سطوح را تمیز کنید.
5-  بعد از اینکه سطح داخلی وخارجی دندانها را مسواک کردید، سطح جونده دندانها را مسواک کنید. برای اینکار مسواک را بر روی سطوح جونده دندانها کمی فشار دهید تا الیاف مسواک به خوبی به داخل شیارهای سطح جونده وارد شود . بعد چند بار ، مسواک را به جلو و عقب بکشید تا سطح جونده به خوبی تمیز شود.
6- چون خرده های مواد غذایی و میکروبها روی سطح زبان جمع می شود  بهتر است روی زبان را هم با مسواک تمیز کنید. برای این کار مسواک را در عقب زبان قرار دهید و به طرف جلو بکشید. این  کار را چند بار انجام دهید . تمیز کردن زبان نقش مهمی در از بین بردن بوی بد دهان دارد.
7- پس از مسواک کردن دندانها و زبان ، دهان را چند بار با آب بشوئید. ماساژ دادن لثه ها با انگشت پس از مسواک کردن مفید است.
8- وقتی مسواک کردن دندانها تمام شد مسواک را خوب با آب بشوئید و در جایی دور از آلودگی نگهداری نمائید.