• کلینیک دندانپزشکی مهرگان

جراحی فک وصورت

جراحی فک وصورت

جراحی فک وصورت

جراحي اصلاحي فک يا جراحی ارتوگناتیک جراحي است که توسط جراح دهان و فک و صورت براي اصلاحی از ناهنجار‌هاي دنداني و اسکلتي جزئي يا شديدناردیفی فک‌ها و دندان‌ها انجام مي‌گيرد.

 جراحی ارتوگناتيک اصولاً به منظور اصلاح مشکلات عملکردی در اعضای صورت انجام می‌گیرد، اما  زیبایی چهره شخص و اصلاح لبخند لثه ای نیز  به طور قابل ملاحظه‌ای، بهبود پیدا می‌کند.

انجام عمل جراحی فک مي‌تواند موجب بهبود توانايي جويدن غذا، صحبت کردن و نفس کشيدن  و در مواردی لبخند لثه ای شود.


بازگشت