• کلینیک دندانپزشکی مهرگان

اطفال

اطفال

اطفال

استرس کودک در هنگام دندان در آوردن و گاهی درد دندان کودکان برای والدین بسیار نگران کننده است، اما ملاقات با دندان‌پزشک می‌تواند این استرس را مضاعف کند. 

دندان‌ پزشک کودکان در هنگام بررسی دندان‌های کودک ابتدا مطمئن می‌شود وضعیت دندان‌ها مناسب بوده و کودک دچار مشکلات خاص دندانی خود نباشد.

در این شرایط به کودک اجازه داده می‌شود در طول درمان دندان‌پزشکی نشسته و استراحت کرده یا از داروهای آرام‌بخش خفیف برای راحتی بیشتر وی استفاده می‌گردد.

 دندان‌پزشک کودک با ایجاد شرایط لازم وضعیت درمان را با توجه به نیازها و مشکلات  کودک مدیریت می نماید و اقدامات لازم را در صورت نیاز انجام می دهد. 

به این منظور لازم است در هر جلسه ملاقات با دندان‌پزشک یک محیط راحت و مناسب برای کودک ایجاد شود.

به این ترتیب می‌توان از راحتی و آرامش کودک در طول درمان تا حد ممکن اطمینان حاصل کرد.

بازگشت