• کلینیک دندانپزشکی مهرگان

پروتزهای فک وصورت

پروتزهای فک وصورت

پروتزهای فک وصورت

جراحی پروتز صورت از طریق قرار دادن مادهای جامد و سازگار با نسج (پروتز) به منظور افزایش و یا تقویت ساختار فیزیکی صورت انجام میگردد.

این عمل ممکن است همراه با سایر اعمال زیبایی صورت مانند کشیدن پوست صورت و گردن و یا عمل جراحی زیبایی بینی انجام گردد.

 اصلاح چانه بهتر است از طریق جراحی استخوان چانه انجام گردد ولی از پروتز چانه هم میتوان برای این منظور استفاده کرد.

برای افزایش حجم گونه استفاده از پروتزهای مخصوص گونه باعث ایجاد تعادل و تناسب ساختمان های صورت میشوند.  

کوچک بودن گونه بسیار شایع است و باعث افتادگی بخش میانی صورت و نمای پیرتر صورت میشود.


بازگشت