• کلینیک دندانپزشکی مهرگان

دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشک زیبایی با کمک روشهای زیبایی دندان اقدام به درمان و ایجاد لبخند زیبایی می نماید.

روشهای درمانی زیبایی درمان متنوع بوده و دندانپزشک زیبایی باید قبل از درمان مشاوره های لازم را به بیمار بدهد.

از روشهای درمانی زیبایی دندانی بیلچینگ،ایمپلنت دندان، کاشت نگینهای دندانی، بستن فاصله بین دندانی با ارتودنسی و روشهای متکی بر غیر ارتودنسی ، بریج کردن و...را می توان نام برد.

بازگشت